Privattimar

Om du ynskjer å trene mot ei spesiell målsetning, perfeksjonere øvingar eller treng ei utfordring, kan du bestille privattimar hos Leela Anita Kjørvik. Leela har lang erfaring som personleg trenar og vil kunne hjelpe deg å realisere dine treningsmålsetningar.

Privattimar passar for alle, uansett ferdigheitsnivå. Nybyrjarar vil få grundig innføring i øvingane, medan vidarekomne vil få ei utfordring. Likheitstrekket er at begge vil få best mogleg treningsutbytte. Ta gjerne kontakt for meir informasjon eller bestilling. Klikk her.