BCP-instruktørar

Leela Anita Kjørvik er utdanna pilatesinstruktør ved Body Control Pilates (BCP) i London.

I dag jobbar ho som Fagleg Ansvarleg og Instruktør i Bódhi Pilates A/S

Utdannar pilatesinstruktørar i Norge i samarbeid med BCP i London.

Leela Anita Kjørvik | dagleg leiar
995 30 636 | leela@bodhipilates.no

Sogn og Fjordane:

Førde

Studio Torgtoppen, www.torgtoppen.no

Kjetil Simonsen, mob: 415 67 356

3. etg. Førde Torg

kjesim@gmail.com

Sandane

Bodhi Pilates, www.bodhipilates.no

Elfrid Rauset

Ingvild Imerslund

Ida Hjorteset

Leela Anita Kjørvik, mob: 99530636

Rogaland:

Stavanger

Lorain Dhalstrøm, mob. 90951803

Sarah Johnson, mob: 480 21 747

sarahjo@online.no

Samantha Pickering, mob: 91120890

Hordaland:

Bergen

Pilates Bergen, www.pilates.no

Nygårdsgaten 4,

Kjersti Johansen,

Monica Reksteren

Eldrid Natvig, mob: 93850744

Wencke Dalstrøm

Torill Mjelde

Odda

Kjelda, www.kjelda.net

Devika Fossen, mob: 456 10 998

Akershus:

Oslo

Julie Holt

jmh_topo@hotmail.com

Nora Kolkin