Pilates i bedrift

Ynskjer du å redusere sjukefråværet, auke produktiviteten eller styrke det interne samhaldet? I så tilfelle bør du vurdere Bodhi Pilates si trening for bedrifter. 

  •  Reduser muskelspenningar.
  •  Auk konsentrasjonsevna.
  •  Forebygg  belastningsskadar.
  •  Auk energi/overskudd.
  •  Kom i betre fysisk form.

Vi har 10 års erfaring som Personlege Trenarar og har kunnskapen di Bedrift treng for å gje dei tilsette den beste oppfølginga. Treningstimane kan være på vårt studio eller vi  lagar oppleg på arbeidsplassen.  Bódhi Pilates kan tilby deg skreddarsydde treningsopplegg basert på dei mest vanlege belastningsskadane i din bransje.

Ta kontakt med oss for meir informasjon eller eit uforpliktande tilbod!

leela@bodhipilates.no | mobil leela: 995 30 636